Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Μανώλης Κεφαλογιάννης: Το θέμα της ΑΟΖ και των κοιτασμάτων της Νότιας Κρήτης

'Εθεσε στο Συμβούλιο Αρχηγών και Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Λαϊκου Κόμματος


Το θέμα της ΑΟΖ και των κοιτασμάτων της νότιας Κρήτης έθεσε ο Γραμματέας της ΝΔ και βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης  κατά την εισήγηση του στο Συμβούλιο των Αρχηγών και των Γραμματέων  του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) σήμερα στην Βιέννη συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό και Αρχηγό της ΝΔ κ. Αντώνη Σαμαρά.

Στην τοποθέτηση του ο κ. Κεφαλογιάννης  είπε ότι για να έχει ανταγωνιστικότητα η Ευρώπη θα πρέπει να είναι  αυτοδύναμη ενεργειακά  και να έχει ενεργειακή επάρκεια . Πρέπει τόνισε να δούμε όλες τις παραμέτρους, όλες τις δυνατότητες  που θα βοηθήσουν σε μια ανταγωνιστική ενεργειακά Ευρώπη και βασικότερη από αυτές είναι η κοινή ενεργειακή πολιτική της , θέμα που είχε θέσει στις Βρυξέλες πριν μερικές βδομάδες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Συμβούλιο Κορυφής.

Η Ευρώπη, επεσήμανε μεταξύ άλλων ,θα πρέπει να μειώσει ή και να εκμηδενίσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τρίτες χώρες . Για το λόγο αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε και να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις ενεργειακές τους δυνατότητες   σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε κοιτάσματα που υπάρχουν στις ΑΟΖ των κρατών μελών όπως πχ αυτά που ήδη έχουν ανακαλυφθεί στα νότια της Κρήτης, στα Ιόνια και την Κύπρο θεμελιώνοντας , οργανώνοντας και κατοχυρώνοντας την ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (ευρωπαϊκή δηλαδή ΑΟΖ) εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες επάρκειας σε όλη την Ευρώπη.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: 10 είναι, οι σημαντικές αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

 Με αφορμή την Τροποποίηση του Νόμου Κατσέλη και επειδή επικρατεί ένα "μπάχαλο " ,γύρω από τον νέο Νόμο 4161/2013,  "περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών" ,που έφεραν οι τροποποιητικές διατάξεις  του ν.3869/2010 που τέθηκαν σε ισχύ από  τις 14-06-2013 ,αφήνοντας  "αιφνιδιασμένους" πολλούς δανειολήπτες ,οι οποίοι είχαν  αρχίσει την διαδρομή (Εξωδικαστική Διαδικασία) δεν έχουν όμως καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο, με αποτέλεσμα να ρωτούν αγωνιώντας ,τι μέλει γενέσθαι, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , για ανακούφιση των δανειοληπτών μελών της ή μη, δίνει τις οδηγίες της δημόσια , αλλά και ξεχωριστά, σε κάθε μέλος της, καθημερινά από τα γραφεία της.

Στην ανακοίνωση η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης μεταξύ των άλλων αναφέρει:

"¨Το είχαμε επισημάνει παλαιότερα , ότι ο αρχικός Νόμος 3869/2010 ο γνωστός ως νόμος Κατσέλη, ήταν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των αδύναμων καταναλωτών, των καταναλωτών που τους έπληξε η  βαθιά η ύφεση και η οικονομική κρίση  της Χώρας μας , όμως  η Κυβέρνηση θεώρησε σωστό  να προβεί στην τροποποίηση του, και από τις 14-06-2013 ισχύει  ο Νόμος  Κατσέλη ως  ο τροποποιημένος νόμος, και  επειδή εμείς ως Φορέας Προστασίας καταναλωτών, οφείλουμε να τον ακολουθήσουμε ,βοηθώντας τους δανειολήπτες να πορευτούν ως οι διατάξεις του νέου νόμου ορίζουν, παραθέτουμε τις αλλαγές του.

10 είναι οι σημαντικές αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη
1) Δεν καταθέτουμε αίτηση   εξωδικαστικής ρύθμισης,  με προτάσεις στην Τράπεζα της οποίας είμαστε οφειλέτης

2)Συνεχίζουμε να αιτούμαστε βεβαίωση οφειλών από κάθε πιστωτικό Φορέα,Οι Τραπεζικές Εταιρείες υποχρεούνται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

3)Προβλέπεται να πληρώνονται δόσεις από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

4)Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα σχετικά με την περιουσία, τα κάθε φύσεως εισοδήματα, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις, και με υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία.

5))Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια, στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων (πώληση δανείων) σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.

6)Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. Επιπλέον, ορίζεται ότι με την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται η «ημέρα επικύρωσης» 2 μήνες μετά την κατάθεση. Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών μηνών τα μέρη καλούνται να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν στο προτεινόμενο από τον οφειλέτη σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Κατά την περίοδο των δύο μηνών μέχρι την ημέρα της επικύρωσης, κατά την οποία τα μέρη διαπραγματεύονται επί του σχεδίου που υπέβαλε ο οφειλέτης, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στην νομική και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και η λήψη καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του. Ο οφειλέτης υποχρεούται ωστόσο να καταβάλει το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη)

7)Το δικαστήριο, εξαιρώντας από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος οφειλέτη, ρυθμίζει την ικανοποίηση των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις ανέρχονται μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να ρυθμίσει την οφειλή για την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας και σε μεγαλύτερη των 20 ετών και μέχρι 35 ετών περίοδο, όταν η διάρκεια των συμβάσεων ήταν μεγαλύτερη των 20 ετών

.8)Εάν μετά τη συζήτηση της αίτησης ο δικαστής κρίνει ότι ο οφειλέτης θα έπρεπε να καταβάλει υψηλότερες δόσεις (είτε κατά το αρχικό διάστημα των δύο μηνών κατά το οποίο το ύψος της δόσης προσδιορίστηκε από τον ίδιο τον οφειλέτη, είτε κατά το μεταγενέστερο διάστημα κατά το οποίο το ύψος της δόσης ορίστηκε από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του αρμόδιου δικαστηρίου), επιβάλλει στον οφειλέτη την υποχρέωση να εξοφλήσει εντόκως εντός ενός έτους τη διαφορά.

9)Ο Δανειολήπτης  που βρίσκεται "στο μεταβατικό " στάδιο , έχει καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο, αλλά δεν έχει εκδικαστεί, καλείται να πληρώσει δόση κατά την δική του πρόταση
10)Δεν χρειάζεται πλέον βεβαίωση επιτυχίας ή αποτυχίας (καταργείται) από τον συνδράμοντα  Φορέα, για να καταθέσει ο οφειλέτης αίτηση στο Ειρηνοδικείο.
  Συμπερασματικά και ενημερωτικά αναφέρουμε ,προς όλους τους δανειολήπτες της Κρήτης  ότι η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως Πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να στηρίζει, να ενημερώνει , να συμβουλεύει ,να καθοδηγεί και να συμπαραστέκεται, σε κάθε υπερχρεωμένο νοικοκυριό, που αιτήσει την συνδρομή της.
Για ενημέρωση στα τηλέφωνα 2821092306,2821092666 και 284202014


                             
                        Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                          Ιωάννα  Μελάκη

Ανάδειξη ορεινών διαδρομών Δήμου Ιεράπετρας


Γραφει ο Λεωνιδας Κουδουμογιαννακης 

Με απόφαση του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Σήφη Αναστασάκη συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία του σχεδίου: «Ανάδειξη Ορεινών Διαδρομών Δήμου Ιεράπετρας» στα πλαίσια του...
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιεράπετρας 2012 – 2014 στον άξονα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».

Η ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε από υπαλλήλους του Δήμου - που είχαν την αρχική ιδέα και προσφέρθηκαν εθελοντικά παράλληλα με τα άλλα εργασιακά καθήκοντα τους - και εθελοντές δημότες.

Η ομάδα εργασίας έχει στελεχωθεί από τον Οικονομολόγο Μαρίνο Βενιτουράκη, δημοτικό υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος «Προγραμματισμού, Οργάνωσης- Πληροφορικής και Διαφάνειας» - «Υπεύθυνου Περιεχομένου» και «Τεχνικού Υπεύθυνου» της δημοτικής ιστοσελίδας ierapetra.gr. Τον Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Γιάννη Μανιαδάκη, τον Καθηγητή Πληροφορικής Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης Ιεράπετρας του Τ.Ε.Ι Κρήτης (επιστημονικό σύμβουλο του ierapetra.gr) Εμμανουήλ Περακάκη, τον ιδιώτη Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π Γιώργο Σωμαράκη, αιρετό μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας και μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας, τον Μεταλλειολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π, με πολυετή εμπειρία στη χαρτογράφηση περιοχών πεζοπορικού και ποδηλατικού ενδιαφέροντος Νίκο Φερετζάκη και τον Οικονομολόγο Λεωνίδα Κουδουμογιαννάκη.

Οι κυριότεροι στόχοι του σχεδίου δράσης – οργάνωσης και λειτουργίας είναι η αποτύπωση των (κυριότερων) ορεινών μονοπατιών του Δήμου Ιεράπετρας (καθορισμός συντεταγμένων, χαρτογράφηση, δημιουργία GIS) και η καταγραφή όλων των απαραίτητων ενεργειών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα των Ορεινών Διαδρομών, η αναγκαία κατηγοριοποίηση και σήμανση τους κατά τα διαθέσιμα πρότυπα (διεθνή κλπ), η προβολή και προώθηση των Ορεινών Διαδρομών με όλα τα διαθέσιμα μέσα (έντυπα και κυρίως ψηφιακά και διαδικτυακά από την Ιστοσελίδα του Δήμου), η ανίχνευση διόδων άμεσης συσχέτισης με την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενσωμάτωση των διαθέσιμων πολιτισμικών, ιστορικών, λαογραφικών κλπ πληροφοριών ανά Ορεινή Διαδρομή στο τελικά παραγόμενο αποτέλεσμα.

Το έργο έχει πιλοτικό χαρακτήρα, θα υλοποιηθεί σταδιακά και κατά προτεραιότητα στις βέλτιστες για την στόχευση Ορεινές Διαδρομές του Δήμου Ιεράπετρας, ενώ θα επιδιωχθεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτυποποίηση των σχεδίων. Στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης – δράσης η ομάδα εργασίας θα επεκταθεί σε όλες τις αξιοποιήσιμες διαδρομές του ορεινού όγκου εντός των ορίων του Δήμου Ιεράπετρας.

Δράσεις του «ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ» σε Ηράκλειο, Χανιά και Ιεράπετρα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών


Με ανοιχτές εκδηλώσεις στο νησί το ΚΕΘΕΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ, που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας, συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου. 

Με σύνθημα «Η δύναμη ν’ αλλάζεις», το ΚΕΘΕΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ επιδιώκει να διαδώσει το μήνυμα ότι για την εξάρτηση υπάρχει θεραπεία, αρκεί να διαφυλάξουμε το δικαίωμα των εξαρτημένων σε αυτήν.

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ξεκινούν οι εκδηλώσεις στην Κρήτη την Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικαίας (Σμπώκου και Α.Παπανδρέου- πρώην Ακαδημίας) με θέμα «Αναβιώνουμε το έθιμο του Κλήδωνα». Συμμετέχει ο «Όμιλος Βρακοφόρων Νέας Γενιάς», χοροδιδάσκαλος: Στέλιος Παπαδάκης και οι μουσικοί: Μαυρομανωλάκης Νικήτας, Μπολάκης Γιάννης, Πρινιανάκης Ηρακλής και ο Λουλάκης Γιάννης. Επισυνάπτουμε αναλυτικά το πρόγραμμα.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πλατεία Νικαίας, 24/6/2013 - Ώρα έναρξης: 7:30μμ

Ο Σύλλογος Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ συνδιοργανώνει με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και την υποστήριξη της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου αναβίωση του εθίμου του Κλήδωνα. Συμμετέχουν ο Όμιλος Βρακοφόρων Νέας Γενιάς Στέλιου Παπαδάκη, οι μουσικοί Νικήτας Μαυρομανωλάκης, Γιάννης Μπολάκης, Ηρακλής Πρινιανάκης και Γιάννης Λουλάκης καθώς και ο Δημοσιογράφος Νίκος Ψιλάκης.

Βασιλική του Αγίου Μάρκου, 25/06/2013 – Ώρα έναρξης 8:30μ.μ

Το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, συνδιοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου τεύχους του Περιοδικού «Σπείρα» με τίτλο «Ηράκλειο ακροπατώντας στα τείχη της μνήμης» με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη και προαιρετικά θα συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διάρκειας για την υποστήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ηρακλείου.

Αμμουδάρα – Γάζι – Δειλινά - Καμίνια, 26/06/2013, Ώρα 08:30 – 12:30 π.μ.

Ενημερωτικές δράσεις με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού πόρτα – πόρτα, από το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.

Πλατεία Δασκαλογιάννη, 26/06/2013, Ώρα έναρξης 7:30 μ.μ.

Η Ομάδα Εθελοντών Πολιτών του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση «Χοροί, χθες και σήμερα» με τη συνεργασία Σχολών Χορού της πόλης μας.

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Παραλιακός χώρος πίσω από το Δημαρχείο, 26/6/2013, Ώρα έναρξης 6μ.μ.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Λασιθίου του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ συνδιοργανώνει με την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και την υποστήριξη του Δήμου Ιεράπετρας και του Δήμου Αγίου Νικολάου διαγωνισμό παραδοσιακής μαγειρικής με κριτές τους: Λευτέρη Λαζάρου, Ηλία Μαμαλάκη, Γιάννη Μάργαρη, Αντώνη Παναγιωτόπουλο, Νίκο Χατζηανέστη.

Συγχρόνως θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Μαγειρικές εντός» με συνταγές κρατούμενων μελών του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και την επιμέλεια του Ηλία Μαμαλάκη. Την εκδήλωση πλαισιώνουν ο Ψαρογιώργης και τα συγκροτήματα «Πέρα Μπάντα» και «Oxymoron».

Η εκδήλωση θα έχει ελεύθερη είσοδο και προαιρετικά θα συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διάρκειας για την υποστήριξη Κοινωνικών Παντοπωλείων.


ΧΑΝΙΑ

Πλατεία Αγοράς, 26/06/2013 και ώρα 10 – 12 π.μ.

Η Μονάδα Συμβουλευτικής Χανίων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ διοργανώνει ποδηλατοβόλτα με την εθελοντική συμμετοχή του Ποδηλατικού Συλλόγου «ΤΑΛΩΣ» με Αφετηρία την Πλατεία Αγοράς, στάση στην Πλατεία Δικαστηρίων και μέσω του κόμβου Κλαδισού, στην Αγροτική Φυλακή Αγυιάς και κατάληξη στην Πλατεία 1866.

Αγροτική Φυλακή Αγυιάς Χανίων, 26/06/2013 και ώρα 5-7 μ.μ.

Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ κρατουμένων Αγροτικής Φυλακής Αγυιάς και μελών του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.

Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 28/6/2013, Ώρα έναρξης 8:30 μ.μ.

Η Μονάδα Συμβουλευτικής Χανίων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Δήμο Χανίων, διοργανώνει εκδήλωση με χορευτική παράσταση από τη Σχολή Χορού «Latin by Kostas and Eirini» και θεατρική παράσταση με τίτλο «Ζωές παράλληλες» από την ομάδα θεάτρου του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.

«Ναι» σε υδατοδρόμια από Χανιά, Αγκίστρι

Μετά το «ναι» του Βόλου για την δημιουργία υδατοδρομίου στον Αλμυρό, θετικές είναι οι απαντήσεις για Χανιά, Αγκίστρι και Καλαμάτα.

Έτσι μέσα στις επόμενες ημέρες η Hellenic Seaplanes S.A. αναμένεται να στείλει συγκεκριμένη πρόταση για αδειοδότηση και εγκατάσταση υδατοδρομίου.

Η δημιουργία υδατροδρομίων, ανά την Ελλάδα εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά στην τουριστική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών λόγω της ευκολότερης πρόσβασης σε αυτές και άρα και στην απασχόλησης καθώς αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι της εταιρίας σε συνάντηση που είχαν με τους τοπικούς παράγοντες των Χανίων, το υδατοδρόμιο θα μπορούσε να λειτουργεί ως κόμβος δίνοντας αυτονομία στην Κρήτη για πτήσεις προς Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Νέο κινεζικό ... φλερτ για επενδύσεις στην Κρήτη

Κινεζική αντιπροσωπεία βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στην Ελλάδα στον απόηχο της πρόσφατης επιχειρηματικής αποστολής που έγινε στην Κίνα, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Πρόκειται για δύο ομάδες επιχειρηματιών που εκπροσωπούν κινεζικές εταιρίες κολοσσούς και ενημερώνονται για τα ... ανοιχτά οικονομικά project που υπάρχουν στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του prismanews.gr κατά τη διάρκεια των επαφών υπήρξε έντονο “φλερτ” για επενδύσεις στην Κρήτη, με σημείο αναφοράς την κατασκευή του διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι. Οι εξελίξεις φαίνεται πως ... σφραγίζουν το ενδιαφέρον των Κινέζων για το Καστέλι ενώ αντίθετα, χάνει έδαφος το ενδεχόμενο προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος για το διαμετακομιστικό κέντρο στη Μεσαρά.

Τα στελέχη που συμμετέχουν εκπροσωπούν σημαντικούς κινέζικους φορείς κρατικών και ιδιωτικών συμφερόντων με ισχυρή παρουσία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κατασκευές, των υποδομών, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες αιχμής, όπως ναυτιλία, ενέργεια, βιομηχανία και ορυκτά. Όπως επισημαίνεται από τον οργανισμό Invest in Greece, για την πρώτη κινεζική αποστολή, από το Πεκίνο υπό την China Export Import Bank, έχει συντονισθεί ένα ευρύ πρόγραμμα στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων με εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων σε κοινούς τομείς ενδιαφέροντος, αλλά και εκπροσώπους κρατικών φορέων που θα τους ενημερώσουν για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, καθώς και για τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα μας για δυνητικούς επενδυτές στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών.

Για τη δεύτερη αποστολή, από τη Σαγκάη υπό την 21st Century Media, έχει προετοιμασθεί πρόγραμμα με επιχειρηματικό σεμινάριο που θα λάβει χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, ενώ θα ακολουθήσουν επιχειρηματικές συναντήσεις με σημαντικές ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κοινούς τομείς της ενέργειας, καθώς και με Έλληνες εφοπλιστές.

Τέλος, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένα field trips, με στόχο να γνωρίσουν οι Κινέζοι ενδιαφερόμενοι -εκ του σύνεγγυς- σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές και η γεωργική παραγωγή της χώρας, δίνοντάς τους μια πιο άμεση εμπειρία της παραγωγικής διαδικασίας και του "επιχειρείν" στην Ελλάδα, και αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τις ελκυστικές επενδυτικές προτάσεις, που προσφέρει η ελληνική οικονομία.
Του Σωτήρη Μεταξά/prismanews.gr

Εκδήλωση με θέμα τις παιδικές σκελετικές παθήσεις στο Μαλεβίζι


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.) ειδική...
εκδήλωση ενημέρωσης, σχετικά με τις σκελετικές παθήσεις σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικία.


Ομιλητές ήταν οι ορθοπεδικοί - χειρουργοί Χάρης Βαβουρανάκης και Γιάννης Χαρωντάκης, οι οποίοι και παρουσίασαν ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το θέμα, ενώ απάντησαν σε πολλές ερωτήσεις γονιών που παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Ανάλογες ενημερωτικές συναντήσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν και στο μέλλον, με στόχο την ενημέρωση των δημοτών σε θέματα πρόληψης.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...