Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Τα προβλήματα των κτηνοτρόφων στη Βουλή.

Στη συνεδρίαση της Βουλής με θέμα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις», ο βουλευτής Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης ανέφερε ότι στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον η επίτευξη χαμηλού επιτοκίου, η μείωση του χρέους με συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, η περίοδος χάριτος και η κάλυψη δανειακών αναγκών για 20-30 χρόνια είναι τα απαιτούμενα. 

Με το παρόν  νομοσχέδιο η τραπεζική αυθαιρεσία οφείλει να σταματήσει.
Στη συνέχεια και όσον αφορά τον κτηνοτροφικό κλάδο, ο βουλευτής τόνισε:
  1. Η υψηλή τιμή των ζωοτροφών,
  2. Η χαμηλή τιμή των κτηνοτροφικών προϊόντων,
  3. Τα υψηλά χρέη των κτηνοτρόφων,
  4. Το περιβάλλον ελληνοποιήσεων και καρτέλ,
  5. Οι μεγάλες εισαγωγές κτηνοτροφικών προϊόντων από το εξωτερικό,
όλα τα παραπάνω καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του ειδικού τέλους στα ακίνητα των κτηνοτροφικών μονάδων.
Τελειώνοντας την  ομιλία και απευθυνόμενος στον υπουργό, ζήτησε να μην ισχύσει αυτό το άδικο  τέλος.

Καθυστερούν την καταβολή επιδόματος στους νεφροπαθείς τους βάζουν να πληρώσουν και τον φόρο!

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Ηρακλείου Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης σχετικά με την καθυστέρηση στην  καταβολή επιδόματος πρόνοιας νεφροπαθών.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:         
Κύριοι Υπουργοί,
Σε μεγάλη ταλαιπωρία υπόκεινται οι νεφροπαθείς  συνάνθρωποι μας, καθώς πέρα από  τον Γολγοθά τον οποίο καλούνται  να ανέβουν, λόγο της  ασθένειας τους, καλούνται να αντιμετωπίσουν και την δυσπραγία των υπηρεσιών όσον αφορά την καταβολή του επιδόματος  πρόνοιας που τους δίδεται κάθε δίμηνο.    . 
Επειδή η  πολιτεία πρέπει να είναι συνεπής  στις υποχρεώσεις της έναντι των  αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
Ερωτάσθε  κ.κ Υπουργοί
Τι  προτίθενται να πράξουν τα Υπουργεία ώστε τα επιδόματα και ιδιαίτερα τα προνοιακά που αφορούν ιδιαίτερες ομάδες ΑμεΑ να καταβάλλονται στην ώρα τους και ποια η πολιτική βούληση.    

Ερώτηση σχετικά με την εξαίρεση των νεφροπαθών τελικού σταδίου από το ενιαίο τέλος ακινήτων.
Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, κατέθεσε  στη Βουλή, ο Βουλευτής Ηρακλείου Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης σχετικά με την εξαίρεση των νεφροπαθών τελικού σταδίου από το ενιαίο τέλος ακινήτων.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:         
Κύριε Υπουργέ,
Οι νεφροπαθείς  τελικού σταδίου που είναι  μία από τις βαρύτερες κατηγορίες αναπηρίας, για αυτό και σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία το ποσοστό  αναπηρίας τους έχει καθοριστεί, εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της αιμοκάθαρσης, περιτοναϊκής κάθαρσης και μεταμόσχευσης νεφρού σε ποσοστό 80% και άνω.
Επειδή οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου  βρίσκονται στα όρια της οικονομικής  τους αντοχής, επιβάλλεται να εξαιρεθούν πλήρως από το νέο ενιαίο τέλος ακινήτων το οποίο θα ενσωματωθεί στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
Ερωτάσθε  κ. Υπουργέ,
Προτίθεται  η κυβέρνηση να εξαιρέσει τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου  από την επιβολή του τέλους ακινήτων που θα εισπράττεται μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ.

Δ.Ο.Υ Καστελλίου, Ι.Ε.Κ. των Μοιρών, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στη Βουλή από τον Ι. Μιχελογιαννάκη

Αναφορά  προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Ηρακλείου κ. Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης, σχετικά με την απόφαση κατάργησης της Δ.Ο.Υ Καστελλίου Πεδιάδος.
«Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας αποτελεί μια δυναμική περιοχή στα διοικητικά όρια της οποίας θα κατασκευαστεί άμεσα το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην Κρήτη, το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελλίου. Το γεγονός αυτό θα γεννήσει πληθώρα αναγκών και ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης, καθιστώντας την ανάγκη εξυπηρέτησης από τη Δ.Ο.Υ. Καστελλίου επιτακτική.» τονίζεται μεταξύ άλλων στην επιστολή του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδος που κατέθεσε ο Βουλευτής. 

ΤΟ Ι.Ε.Κ. των Μοιρών Δήμου Φαιστού

Αναφορά  προς την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  κατέθεσε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Ηρακλείου κ. Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης, σχετικά με το ζήτημα δημιουργίας Β' Τμήματος στο Ι.Ε.Κ. Μοιρών «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»
«Το γεγονός  της αθρόας συμμετοχής ωστόσο υποψηφίων  στο Ι.Ε.Κ. των Μοιρών Δήμου Φαιστού, αναδεικνύει τη δίψα και θέληση για  μάθηση δεκάδων πολιτών της περιοχής που στερούνται ευκαιριών. Αποτελεί δε χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναγκαιότητας για τόνωση της εκπαίδευσης σε επίπεδο Δήμου, αλλά και σε επίπεδο νότου, καθώς ο Δήμος Φαιστού έχει αναδειχθεί σε κέντρο εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης σε διάφορους τομείς για την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς.» τονίζεται μεταξύ άλλων στην επιστολή της Δημάρχου Φαιστού που κατέθεσε ο Βουλευτής. 


Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας στα ΣΔΕ λόγω της υπόστελέχωσης τους.
 
Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης &  Θρησκευμάτων κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Ηρακλείου Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας στα ΣΔΕ λόγω της υπόστελέχωσης τους
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:         
Κυρία Υπουργέ,
Γνωρίζετε ότι  τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  (ΣΔΕ) είναι σχολεία στα οποία φοιτούν  άνδρες και γυναίκες που έχουν  εγκαταλείψει την υποχρεωτική εκπαίδευση και στους οποίους τα σχολεία  παρέχουν, μετά από διετή κύκλο σπουδών, τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Οι εκπαιδευόμενες – εκπαιδευόμενοι στην πλειοψηφία τους είναι μέλη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Επειδή η  στελέχωση των ΣΔΕ με δύο μόνον εκπαιδευτικούς καθιστά «προβληματική» τη λειτουργία τους ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο.
Ερωτάσθε  κ. Υπουργέ,
1. Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε συμπληρωματικές ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
2. Ποια η δυνατότητα άμεσης στελέχωσης των παραρτημάτων των ΣΔΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η στοιχειώδης λειτουργία τους.

ΛΑΣΙΘΙ: Την τελευταία στιγμή σώθηκε μοναστήρι από τις φλόγες

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να σώσουν τη Μονή Αρετίου που κινδύνεψε από φωτιά η οποία ξέσπασε χθες το βράδυ στο νομό Λασιθίου.
H  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...