Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Σε απόσταση αναπνοής από το "λουκέτο" ο δήμος Γόρτυνας

Την δραματική οικονομική κατάσταση του Δήμου Γόρτυνας περιγράφει ο Δήμαρχος Γόρτυνας με επείγουσα επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα οικονομικά των ΟΤΑ, μέσω της οποίας με σκωπτικό ύφος, καλεί τους αρμόδιους να του υποδείξουν τρόπους λειτουργίας του Δήμου, αφού ένεκα έλλειψης ρευστότητας ουσιαστικά είναι αδύνατη ακόμη και η κάλυψη των πιο απλών καθημερινών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Ο Νίκος Σχοιναράκης ζητάει από το Υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς να σκύψουν επιτέλους πάνω από το πρόβλημα της Γόρτυνας και να δώσουν άμεσα λύσεις, διότι σε διαφορετική περίπτωση, όπως τους τονίζει ξεκάθαρα "το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει το κλείσιμό του Δήμου και τα κλειδιά θα παραδοθούν στον Περιφερειάρχη".

Η ίδια επιστολή διαβιβάστηκε από τον Νίκο Σχοιναράκη, τόσο προς τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Γιώργο Δεικτάκη, όσο και προς τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γιάννη Καραβοκύρη, αλλά και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Ηρακλείου. Μάλιστα ο Δήμαρχος Γόρτυνας συνοδεύει την επιστολή του με δυο ακόμη έγγραφα. Το πρώτο αφορά μια βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας, απ' όπου προκύπτει πως τα συνολικά έσοδα του Δήμου δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε καν την μισθοδοσία των υπαλλήλων και ήδη μέχρι τον περασμένο μήνα είχε δημιουργηθεί ένα άνοιγμα που έφτανε τις 214 χιλιάδες ευρώ.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος απέστειλε συνημμένα και έναν πίνακα με τα ποσά που έχουν λάβει από τους ΚΑΠ τόσο ο Δήμος Γόρτυνας όσο και οι όμοροι Δήμοι τους τελευταίους 22 μήνες λειτουργίας τους ως Καλλικρατικοί, θέτοντας εκ νέου το θέμα του επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ. Μια ματιά στη λίστα αρκεί για να καταλάβει κάποιος την πασιφανή αδικία που υφίσταται ο Δήμος Γόρτυνας, καθώς στα ταμεία του, από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Σεπτέμβριο του 2012, έχουν εισρεύσει πολύ λιγότερα χρήματα από τα αντίστοιχα που έχουν χορηγηθεί στους Δήμους Φαιστού, Μίνωα Πεδιάδος, Μαλεβυζίου και Αρχανών-Αστερουσίων. Και μιλάμε για ποσά τα οποία κατά περίπτωση ξεκινούν από τις 800 χιλιάδες και φτάνουν έως και τα 1,8 εκατ. ευρώ!!

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Σχοιναράκη, με θέμα «Πώς θα λειτουργήσουμε τον Δήμο μας;», έχεις ως εξής:

Κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψη σας ότι :

-1-

Το γενικό σύνολο εσόδων του Δήμου μας από 1-1-2012 έως 30-09-2012 ανέρχεται στο ποσό των 1.780.852,61€, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ, των διαφόρων Τελών και φόρων (συνημμένη κατάσταση Οικ. Υπηρεσίας)

Το γενικό κόστος μισθοδοσίας του Δήμου μας από 1-1-2012 έως 30-09-2012 ανέρχεται στο ποσό των 1.994.883,84€, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και των αιρετών (συνημμένη κατάσταση Οικ. Υπηρεσίας)

Συνεπώς, τα έσοδά μας δεν αρκούν ούτε καν για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας, αλλά υπάρχει έλλειμμα ύψους 214.031,23€

-2-

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας δια του προϊσταμένου της με σειρά εγγράφων, μας κάνει σαφές ότι λόγω έλλειψης πραγματικής επάρκειας ταμειακών διαθέσιμων δεν είναι δυνατή η έκδοση μίας σειράς Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, που είναι απαραίτητη για την νομιμοποίηση της δαπάνης και αφορούσε σε έργα, υπηρεσίες, εκπόνηση μελετών και προμήθειες που είναι απολύτως αναγκαία για την λειτουργία του Δήμου μας και για τα οποία υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.

Παρακαλούμε, όπως μας απαντήσετε εγγράφως στα εξής:

1. Πώς θα προχωρήσουμε σε διαγωνισμό για την εκτέλεση της μεταφοράς των απορριμμάτων στον χώρο εναπόθεσης;

2. Πώς θα μπούμε σε διαδικασία διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσίας συντήρησης γεωτρήσεων ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου μας;

3. Πώς θα προμηθευτούμε είδη ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης για να συντηρήσουμε τα δίκτυά μας;

4. Πώς θα προμηθευτούμε ηλεκτρολογικό υλικό για τις ανάγκες του Δήμου μας (φωτισμός, γεωτρήσεις κλπ);

5. Πώς θα προμηθευτούμε αναλώσιμα υλικά (γραφική ύλη, μελάνια κλπ);

6. Πώς θα συντηρήσουμε τα μηχανήματα του Δήμου μας (απορριμματοφόρα, γκρέιντερ, εκσκαφείς, φορτηγά, τσαπάκια κλπ);

7. Πώς θα προμηθεύσουμε με καύσιμα τα μηχανήματά μας;

8. Πώς θα αναθέσουμε μελέτες, που είναι ο μοναδικός τρόπος για ελπίζουμε σε ένταξη έργων (πχ μελέτες αποχετευτικών δικτύων και μελέτες έργων διαχείρισης λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός);

9. Πώς θα αναθέσουμε μελέτες δικτύων ύδρευσης για να μεταφέρουμε το νερό από εκεί που πλεονάζει σε περιοχές που δεν έχουν;

10. Πώς θα ολοκληρώσουμε μία σειρά από μικροέργα πχ διαμόρφωση ταφοοικοπέδων νεκροταφείου, αγορά γης για επέκταση κοιμητηρίων, κατασκευή αγωγού αποχέτευσης για την σύνδεση Λυκείου και Νηπιαγωγείου με το υφιστάμενο Δίκτυο κλπ;

11. Πώς να αναθέσουμε υπηρεσίες συντήρησης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, σύνταξη ισολογισμών και μία σειρά από πολλά άλλα μικρά αλλά άκρως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την καθημερινότητα των Δημοτών έργα-προμήθειες-υπηρεσίες-συντηρήσεις κλπ;

Εν όψει των ανωτέρω θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ρόλο ύπαρξης αν δεν μας δώσετε λύση σε σχέση με το Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως

Α. να μας διασφαλίσετε έκτακτη χρηματοδότηση, που να καλύπτει την αδικία που υφίσταται ο Δήμος μας σε σχέση με άλλους όμορους Δήμους με τα ίδια χαρακτηριστικά , σε ότι έχει να κάνει με την κατανομή των ΚΑΠ (συνημμένος πίνακας)

Β. να εγκριθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών το σχέδιο οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου μας σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 2 του ν. 4038/012 (να πάρουμε δάνειο)

Και με όποιον άλλον τρόπο μπορείτε να μας προτείνετε γα να μπορέσουμε να διατηρήσουμε λειτουργικό τον Δήμο μας.

Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεωθούμε, αφού δεν θα έχουμε ρόλο ύπαρξης, να λάβουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να κλείσουμε τον Δήμο μας και να παραδώσουμε τα κλειδιά στον Περιφερειάρχη μας"

Μελέτη για την αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ. Κρήτης απο τις Ενώσεις Αστυνομικών

Οι Ενώσεις των Αστυνομικών Υπαλλήλων και Ειδικών Φρουρών της περιφέρειας Κρήτης προχωρούν στη σύνταξη συγκεκριμένης πρότασης για την πιλοτική αναδιοργάνωση της Αστυνομίας στο Νησί.

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων και Ειδικών Φρουρών των τεσσάρων Νομών της Κρήτης, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την προώθηση της αναδιάρθρωσης των δομών της Αστυνομίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, ώστε η τελευταία να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και ευέλικτη και να αξιοποιηθούν περισσότερο οι δυνάμεις και τα τεχνικά μέσα που αυτή διαθέτει προς όφελος των πολιτών.
 
Οι Συνδικαλιστές Αστυνομικοί συμφώνησαν ομόφωνα να προχωρήσουν στην ανάθεση της ανωτέρω μελέτης αναδιοργάνωσης στον ειδικό επιστήμονα και πρώην ανώτατο αξιωματικό της Αστυνομίας, Δρα Γιώργο Παπακωνσταντή, ο οποίος είχε συντάξει την αντίστοιχη μελέτη για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής των Αστυνομικών Ενώσεων της Κρήτης είναι η μελέτη της οργάνωσης της Αστυνομίας στο Νησί με επιστημονική μεθοδολογία και τεκμηρίωση.

Ειδικότερα προσδοκάται αφενός μεν να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας με κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, αφετέρου δε να εξοικονομηθούν πόροι προς πάσα κατεύθυνση ώστε να γίνει εντονότερη η παρουσία των Αστυνομικών στην καθημερινότητα των πολιτών και να είναι άμεσα ανταποκρινόμενη στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών. Κεντρικός άξονας είναι η βελτίωση των παροχών ασφαλείας προς τους πολίτες και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ίδιων των αστυνομικών.

Οι Αστυνομικοί της Κρήτης, δηλώνουν έμπρακτα με την κίνηση τους αυτή ότι επιθυμούν να εκσυγχρονιστούν και να αναδιοργανωθούν οι δομές της αστυνομίας υπό τους απαρέγκλιτους όρους ότι αυτές θα συντείνουν στην μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην εξοικονόμηση πόρων, στην βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των Αστυνομικών. Προς την επίτευξή του σκοπού αυτού θα επακολουθήσουν συναντήσεις με Φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης τα συμπεράσματα των οποίων θα ληφθούν υπόψη στην σύνταξη της πρότασης που θα υποβληθεί κατόπιν συντάξεως της προαναφερόμενης Μελέτης.

Για τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Κρήτης

Ε.Α.Υ. Χανίων Ιωάννης Ζερβός
Ε.Α.Υ. Ρεθύμνου Μανούσος Γιανναδάκης
Ε.Α.Υ. Ηρακλείου Αθανάσιος Μπαλαμούτης
Ε.Α.Υ. Λασιθίου Γεώργιος Πρινιωτάκης

Για την Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης Χρήστος Τσανακτσίδης
flashnews.gr

Ελληνοαλβανική συμπλοκή σε μπαρ του Ηρακλείου

Ένας 43χρονος Αλβανός συνελήφθη, ενώ αναζητείται και ένας 27χρονος Έλληνας, οι οποίοι "πρωταγωνίστησαν" σε επεισόδιο το οποίο συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής σε μπαρ του Ηρακλείου, στην διάρκεια έπεσε και πυροβολισμός. 

Ειδικότερα, όπως γράφει το flashnews.gr κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε μπαρ στη πόλη του Ηρακλείου, ο 43χρονος, ο οποίος είναι υπάλληλος του καταστήματος, αποπειράθηκε να χτυπήσει με ξύλινο ρόπαλο έναν 32χρονο ενώ ένας 27χρονος πελάτης του καταστήματος, πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι για εκφοβισμό, με σκοπό την λήξη του επεισοδίου.

Απο αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου συνελήφθη ο 43χρονος Αλβανός με την κατηγορία της οπλοχρησίας.

Έρευνες διεξάγονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 27χρονου Έλληνα.

Προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Δύο πύρινα μέτωπα όλη νύχτα στον Άγιο Νικόλαο

της Κατερίνας Μηναδάκη
Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες στην περιοχή του Αγίου ΝΙκολάου, σε δύο μέτωπα πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν χθες αργά τη νύχτα. Η μία φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Περάμπελα... στις 8:10 το βράδυ κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από την πρώτη στιγμή στην περιοχή βρέθηκαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 11 άνδρες και ένα πεζοπόρο τμήμα 7 ατόμων.
Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες μέχρι και τις 11:30 τη νύχτα οπότε και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό μερικό έλεγχο. Ωστόσο μέχρι εκείνη την ώρα οι φλόγες πρόλαβαν και έκαψαν συνολικά 100 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και 30 στρέμματα δασικής έκτασης. Από εκείνη την ώρα μέχρι και τώρα η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο και στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται πυροσβέστες.

Στο Καρύδι
Παράλληλα όμως, χθες τη νύχτα φωτιά ξέσπασε και στη θέση Καρύδι, στον Άγιο Νικόλαο, μία περιοχή που έχει απασχολήσει αρκετές φορές την πυροσβεστική υπηρεσία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο πήγαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες που τελικά κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο στις 4 τα ξημερώματα ωστόσο οι φλόγες είχαν κατακάψει 150 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Μέχρι αυτή την ώρα η φωτιά δεν έχει σβήσει και στο σημείο παραμένουν δυνάμεις.

Ανησυχία σήμερα
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Κρήτη σήμερα παραμένουν επί ποδός μία και στο νησί προβλέπονται βοριάδες εντάσεως μέχρι και 8 μποφόρ ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ μεγάλος. Το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων, παρά το γεγονός ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται στην εκπνοή της, εξακολουθεί να βρίσκεται στις επάλξεις και ειδικά σήμερα.

prismanews.gr

Στη μάντρα με τα πρόβατα έκρυβαν χασίς

Στη στάνη με τα πρόβατα είχαν βάλει και το χασίς πιστεύοντας ότι δε θα το βρει η αστυνομία, έκαναν όμως λάθος. Ο λόγος για δύο  ντόπιους στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου Αρχανών - Αστερουσίων που συνελήφθησαν για την ποσότητα χασίς που βρέθηκε στη μάντρα τους. 

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν χθες το πρωί, στην αγροτική θέση "Επιδόλακους"  του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου σε συνεργασία με Αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Μεσσαράς, δυο ημεδαποί ηλικίας 38 και 50 ετών, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε έρευνα που διενεργήθηκε στο ποιμνιοστάσιο που διατηρούν από κοινού οι ανωτέρω, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης καθαρού βάρους επτά (7) γραμμαρίων.

Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου.

PrismaNews.gr


Συνελήφθησαν τρία άτομα στο Μυλοπόταμο για οπλοκατοχή

«Λαβράκι» έβγαλαν πρωί πρωί σήμερα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια
συντονισμένης επιχείρησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αβδελά του Δ. Μυλοποτάμου.


Πιο συγκεκριμένα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα, ηλικίας 76, 40 και 33 ετών, για παράνομη οπλοκατοχή καθώς όπως διαπιστώθηκε ύστερα από ελέγχους στα σπίτια και λοιπούς χώρους εργασίας τους, κατείχαν παράνομα:
 
• Ένα εύχρηστο πιστόλι διαμετρήματος 9 mm
• 107 εύχρηστα φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων και
• 1 γεμιστήρας πιστολιού.

Προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου.
 
 

flashnews.gr

130 στέμματα γης έγιναν στάχτη στον Άγιο Νικόλαο - Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το βράδυ στον δήμο του Αγίου Νικολάου στην τοποθεσία Περάμπελα. 

Μετά από πολύωρη μάχη με τις φλόγες καθώς το σημείο που είχε εκδηλωθεί ήταν δυσβατο η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 23:25 έχοντας αποτεφρώσει 100 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και 30 δασικής.

Οι δυνάμεις παραμένου ίδιες με 5 οχήματα της Π.Υ με 11 άνδρες και μία ομάδα πεζοπόρου των 6 ατόμων καθώς και μία ομάδα εθελοντών να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Ωστόσο νωρίς το απόγευμα φωτιά που ξέσπασε στο Χορτάκι Ρεθύμνου έσβησε μετά από μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστών έχοντας κάψει 20 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.PrismaNews.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...