Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Καταγγέλλεται επιθετική πρακτική Κρητικιάς Τράπεζας


Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καταγγέλλει την επιθετική πρακτική Κρητικιάς Τράπεζας σε εγγυήτρια δανείου του συζύγου της.

Και επί της ουσίας της καταγγελίας : Κάτοικος Ηρακλείου , μέλος της ΄Ενωσης, είχε δανειστεί καταναλωτικό δάνειο του ποσού των 15.000 Ευρώ από Κρητικιά Τράπεζα, με εγγυήτρια την σύζυγό του..Επειδή εμφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές ο δανειζόμενος, και επειδή δεν υπήρχε εμπράγματη δική του εξασφάλιση των χρημάτων του δανείου για την Τράπεζα, η Τράπεζα, δεν έχασε την αξίωση της, αλλά στράφηκε επί των περιουσιακών στοιχείων της συζύγου, που και εκεί δεν βρήκε τίποτα, διότι η εγγυήτρια σύζυγος ,είχε μετακινήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της με γονική παροχή στα παιδιά της, τον Γενάρη του 2010, κρατώντας ως εισόδημα δικό της, τα χρήματα από την εργασία της ,που εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, αλλά και την επικαρπία από κάποιο ενοικιασμένο ακίνητο.Η Τράπεζα κατήγγειλε την μετακίνηση των περιουσιακών στοιχείων της εγγυήτριας , κάνοντας Αγωγή διεκδίκησης επί των ακινήτων των νέων κτητόρων, βεβαίως αδίκως και παράωρα, διότι η μετακίνηση έγινε πριν την ύπαρξη καν διάθεσης χρήσης του Ν.3869/2010 , καθώς η εφαρμογή του τέθηκε από τον 9/10.
Επειδή , αφενός ο οφειλέτης επιθυμεί να ενταχθεί στο Νόμο "περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών" για χρέη που έχει σε διάφορες Τράπεζες, αλλά και η εγγυήτρια του δανείου του, αλλά η υπάρχουσα αγωγή της Τράπεζας εναντίον της εγγυήτριας , η οποία εκδικάζεται ,το έτος 2013, δημιουργεί "πρόβλημα",γνωρίζουμε στους εγγυητές δανείων 'οτι είναι συν υπόχρεοι στα χρέη με τις ίδιες υποχρεώσεις με τους πρωτοωφειλέτες και όταν οδηγούνται σε ρύθμιση χρεών ,οφείλουν να κάνουν και ρύθμιση της οφειλής και σε δάνεια που είναι εγγυητές, και να μη προβαίνουν σε μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων, διότι μπορεί οι "δανειστές τους" να το εκ λάβουν ως δόλο και να στρέψουν αγωγές εναντίον τους .Τέλος η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καταδικάζει την επιθετική πρακτική της Κρητικιάς Τράπεζας συνιστώντας της, να είναι περισσότερο προσεκτική στην άσκηση Αγωγών κατά των εγγυητών των πελατών της, να αλλάξει διεκδικητική συμπεριφορά, αποφεύγοντας την σπορά τρόμου και αψυχολόγητης επιβάρυνσης των καταναλωτών.Η Ένωση δηλώνει παρούσα στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.-

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Παράταση μέχρι τον Ιούνιο του 2012 της έκδοσης αδειών για τις γεωτρήσεις

Να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της ΚΥΑ 150559/2011, ώστε να δοθεί παράταση έως τον Ιούνιο του 2012 για την έκδοση αδειών για τις γεωτρήσεις, ζητά ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Σκανδαλίδη.

Ειδικότερα, στο κοινοβουλευτικό του έγγραφο αναφέρει ότι «σύμφωνα με την KYA 150559/10-06-2011 (ΦΕΚ 1440β) θα πρέπει οι αγρότες που έχουν γεωτρήσεις ή πηγάδια για άρδευση να ζητήσουν από τις υπηρεσίες της περιφέρειας την έκδοση αδείας άντλησης νερού εντός προθεσμίας 6 μηνών», αναφέροντας ότι «τα έντυπα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, προβλέπονται από το άρθρο 6 της KYA150559/10-06-2011 και υπάρχουν στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας της εκάστοτε περιφέρειας».

Και συνεχίζει ότι «η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση καλύπτει την πλειοψηφία των γεωργών και των αρδευτικών γεωτρήσεων, αφού προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση κατάρτισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μέχρι 100.000 κυβικά μέτρα ετησίως». Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «για τις γεωτρήσεις με τη δυναμικότητα αυτή υποβάλλεται μόνο μια τεχνική έκθεση από το γεωργό ή τον τεχνικό εκπρόσωπό του». Αυτό σημαίνει ότι «δεν είναι ανάγκη να εμπλακεί μελετητής οποιασδήποτε κατηγορίας, αλλά ο φάκελος της αίτησης αδειοδότησης μπορεί να προετοιμαστεί είτε από τον ίδιο τον γεωργό, ή το γεωπόνο που τον συμβουλεύει ή οποιονδήποτε σχετικό επιστήμονα». Αναφέρει δε ότι «για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 100.000 κ.μ. ετησίως, συνεχίζουν να ισχύουν τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία θέτει υποχρέωση περιβαλλοντικής μελέτη για τις υδατοβόρες γεωτρήσεις».

Ωστόσο, διαπιστώνει ότι «έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα με την προθεσμία των 6 μηνών που δόθηκε, καθώς για πολλούς αγρότες κατέστη αδύνατον να προλάβουν να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε δελτίο τύπου στις 11 Οκτωβρίου 2011 ότι δρομολογείται η τροποποίηση της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η διαδικασία της οποίας δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής». Ως εκ τούτου, θεωρεί κρίσιμο όπως «εκδοθεί άμεσα η τροποποίηση της ΚΥΑ, που θα παρατείνει τη διαδικασία έως τον Ιούνιο του 2012».

Καταλήγοντας, ο κ. Αυγενάκης ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να δεσμευτεί ότι θα παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η προθεσμία για την έκδοση αδειών για γεωτρήσεις, ενώ ερωτά «τότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της ΚΥΑ».

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...