Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

300 θέσεις για ευάλωτες ομάδες σε επιδοτούμενα προγράμματα στο Ηράκλειο

Ξεκίνησαν και στο Ηράκλειο τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες). Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών. Καθένα από τα τρία ΤΟΠΕΚΟ που υλοποιούνται στο Ηράκλειο στοχεύει στην προετοιμασία (μέσα από δράσεις συμβουλευτικής και επιδοτούμενης κατάρτισης) και προώθηση 100 ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υλοποιούνται τρία Σχέδια ΤΟΠΕΚΟ, από τρεις διαφορετικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα τρία προγράμματα θα παρουσιαστούν στο κοινό του Ηρακλείου την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, στις 6.00μ.μ. στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελάκη).

Συγκεκριμένα, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίαυλος Απασχόλησης Δ. Ηρακλείου», υλοποιεί την πράξη «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Δ. Ηρακλείου», με περιοχή παρέμβασης το Δήμο Ηρακλείου.

Στη Σύμπραξη συμμετέχουν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου, η Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε, ο Σύλλογος φίλων και συγγενών ψυχικά ασθενών "ΚΡΙΚΟΣ", ενώ δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με ψυχική αναπηρία, μετανάστες/πρόσφυγες, παλιννοστούντες, άτομα που βρίσκονται υπό το καθεστώς «αιτούντος ασύλου», πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να είναι δημότες Ηρακλείου, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, παρέχουν επίδομα 6 ευρώ/ ώρα και αφορούν στους τομείς:

α) Στελέχη μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης (20 άτομα),

β) Τυποποίηση και επεξεργασία τοπικών προϊόντων (20 άτομα), γ) Συντηρητές κήπων και αστικού πρασίνου (20 άτομα), δ) Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας (20 άτομα), ε) Κατάρτιση στελεχών και κατ’οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας (20 άτομα). Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δρόμοι Απασχόλησης», υλοποιεί την πράξη «Ισότιμη Πρόσβαση», με περιοχή παρέμβασης την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Σε αυτήν συμμετέχουν η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΕΒΕΗ), το ΚΕΚ «Ανάπτυξη Κρήτης», το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Κρήτης (ΠΕ∆ Κρήτης), το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού – Τουρισμού Ν. Ηρακλείου και ο Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να είναι μόνιμοι κάτοικοι ενός εκ των δήμων της Π.Ε. Ηρακλείου, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, παρέχουν επίδομα 6 ευρώ/ ώρα και αφορούν στους τομείς:

α) Τυποποίηση, πιστοποίηση και προώθηση αγροτικών προϊόντων(20 άτομα)

β) Βασικές µορφές αγροτουρισµού και ειδικών µορφών τουρισµού – ειδικόςαγροτουριστικών επιχειρήσεων (20 άτομα), γ) Βασικές γνώσεις µηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών µε ιδιαίτερη έµφαση στις εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (20 άτομα), δ) ∆ιαµόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου – Κηποτεχνία (20 άτομα), ε) Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (20άτομα).Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνικός Ιστός» υλοποιεί την πράξη «Τοπική συνεργασία για την κοινωνική ενσωμάτωση» με περιοχή παρέμβασης την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Σε αυτήν συμμετέχουν το Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης - «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης», το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή», το Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα Κ.Ε.Κ. Α.Ε, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ), το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού και ο Σύνδεσμος μελών γυναικείων σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με ειδικές ανάγκες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να είναι μόνιμοι κάτοικοι ενός εκ των δήμων της Π.Ε. Ηρακλείου, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. Τα προγράμματα
κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, παρέχουν επίδομα 6 ευρώ/ ώρα και αφορούν στους τομείς:

α) Εξειδικευμένες δεξιότητες Η/Υ (20 άτομα), β) Στελέχη Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής τέχνης(20 άτομα), γ) Κατάρτιση στην Κατασκευή χρηστικών αντικειμένων με παραδοσιακά υλικά(20 άτομα), δ) Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία(20 άτομα), ε) Κατάρτιση Στελεχών Κατ’ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας(20 άτομα).

Και στα τρία προγράμματα, από τα 300 άτομα που θα επιλεγούν το 50% τουλάχιστον θα είναι γυναίκες και το 25% τουλάχιστον θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Tα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 3 της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 
 
 
 cretalive.gr

Σύλλογος υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης: Συνεχίζουμε την κατάληψη

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου ανακοινώνει την κατάληψη των γραφείων της Δ/νσης Διοίκησης - Τμήματος Προσωπικού της Περιφέρειας... (κεντρικό κτίριο, Πλ. Ελευθερίας) σήμερα Δευτέρα 19/11/2012 και αύριο Τρίτη 20/11/2012 μετά την αμετακίνητη στάση του Υπουργείου, προκειμένου να παρεμποδίσουμε την αποστολή στοιχείων που αφορούν τη θέση σε διαθεσιμότητα των συναδέλφων ΙΔΑΧ. 
Ο Σύλλογος παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει για οποιεσδήποτε ενέργειες θα πραγματοποιηθούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Για "αναξιοπρεπή συμπεριφορά" η πειθαρχική έρευνα σε βάρος του Εισαγγελέα Πρωτοδικων Χανίων

Ο  εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες διέταξε προκαταρκτική πειθαρχική έρευνα όχι μόνο σε βάρος του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων Γιάννη Πενταγιώτη αλλά και της εισαγγελέως Πρωτοδικών Κεφαλλονιάς Βικτώριας Μαρσιώνη.

Η πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε, καθώς ο Γ. Πενταγιώτης φέρεται ότι ανάρτησε στο διαδίκτυο επιστολή με την οποία επικρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι σοφοί του ΣτΕ επικύρωσαν τα Μνημόνια, ενώ κάνει λόγο για «κυβέρνηση δωσίλογων», η οποία «προσφέρει γη και ύδωρ στους δανειστές».

Ακόμη, στο δημοσίευμα αναφέρει ότι «αγωνιζόμαστε ενάντια στο καθεστώς κατοχής που έχουν επιβάλλει η Τρόικα, οι σύμβουλοί τους, οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δ.Ν.Τ. και οι ντόπιοι και ξένοι τραπεζίτες».

Σε άλλο σημείο, επισημαίνει ότι «αγωνιζόμαστε ενάντια στη λειτουργία της Βουλής οπερέτας και της Κυβέρνησης «yes men» που έχουμε, που νομοθετούν πάντα με δημοκρατικό τρόπο, ψηφίζοντας όλα τα μέτρα που οδηγούν στην εξόντωση το λαό μας και στη διάλυση του κράτος μας, σε ένα άρθρο, για να μην υπάρξουν αντιδράσεις και διαρροές».

Την επίμαχη επιστολή φέρεται ότι επικρότησε η δεύτερη εισαγγελική λειτουργός, η Β. Μαρσιώτη.

Την πειθαρχική έρευνα θα διενεργήσουν εισαγγελείς Εφετών Πάτρας και Χανίων.

Ειδικότερα, θα ερευνηθεί εάν οι δυο εισαγγελείς έχουν διαπράξει το αδίκημα της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς, η οποία δεν συνάδει με το ήθος του δικαστή εντός και εκτός υπηρεσίας.
Παράλληλα, ο Ιω. Τέντες με έγγραφό του ενημερώνει τη Βουλή για την έρευνα που διέταξε και ζητά να πληροφορηθεί εάν το Κοινοβούλιο θα κινηθεί σε βάρος των δύο ελεγχόμενων εισαγγελέων, καθώς θα θεωρήσει ότι οι θέσεις που ανάρτησαν στο διαδίκτυο προσβάλλουν ή περιυβρίζουν τη Βουλή

Ε.Π.Κ.Κ: "Τράπεζα σταμάτησε να παρακρατά την Μισθοδοσία δανειολήπτη "

Σημαντική είναι  η Παρέμβαση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,σε Τράπεζα προς  όφελος μισθωτού , μέλους της .

Επί του θέματος της καταγγελίας και της παρέμβασης.

Δανειολήπτης, από την Κρήτη ,φανερά σοκαρισμένος από την παρακράτηση  ολόκληρου του μισθού του, από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος  κατέθεσε καταγγελία στην ΄Ενωση Προστασίας Κρήτης , στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει: (...εργάζομαι  στην ΔΕΥΑΧ και ο μισθός μου κατατίθεται στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ,Έχω κάποια οφειλή  στην εν λόγω Τράπεζα  και έχω ενταχθεί στο ν,386/2010, λόγω του ότι αδυνατώ να αντεπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου ζητώντας ρύθμιση του χρέους μου.Επανειλημμένως γίνεται από την ανωτέρω Τράπεζα ολοκλήρου του μισθού μου με αποτέλεσμα να μην έχω καθόλου πόρους διαβίωσης.΄Εχω παιδί που σπουδάζει στην Αθήνα και δεν έχω χρήματα να την συντηρήσω.Ζητάω να σταματήσει η Τράπεζα να παρακρατεί τον μισθό μου  γιατί δεν έχω χρήματα ούτε άλλους πόρους διαβίωσης και συγχρόνως καταγγέλλω το γεγονός......)
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεώρησε σημαντικότατη την καταγγελία του καταναλωτή -δανειολήπτη, μισθωτού  και πατέρα, νοιώθοντας την απόγνωση που είχε περιέλθει, την  διαβίβασε άμεσα την καταγγελία  στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ,ζητώντας να προβεί στα δέοντα , αλλά  και ,ακόμα επικοινώνησε με την ίδια την Τράπεζα (Υποκ/μα Χανίων) ζητώντας την επανόρθωση της μη νόμιμης πράξης..
  Σε απαντητικό έγγραφο  της Τράπεζα ,προς τον καταναλωτή πελάτη της, η οποία κοινοποιείται τόσο στην Γεν.Γραμ.Καταναλωτή όσο και στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Τράπεζα προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με Τραπεζική διάλεκτο και να μεταφέρει ενοχές στον ίδιο τον μισθωτό,Όμως συμπερασματικά αναφέρει που αποδεικνύει την δική της λάθος πολιτική και τακτική : (....¨Εν κατακλείδι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αποσύνδεση του λογαριασμού μισθοδοσίας  από το λογαριασμό του ανωτέρω προσωπικού σας δάνειο έχει πραγματοποιηθεί)
  Τέλος η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους καταναλωτές   ότι, η παρακράτηση από την Τράπεζα , χρημάτων μισθοδοσίας ,δεν είναι νόμιμη ,η δοθείσα εντολή στην υπογραφείσα σύμβαση ,δεν είναι ανέκκλητη, δεν δεσμεύει τον συμβαλλόμενο μισθωτό δανειολήπτη, μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλλει δήλωση  ανάκληση εντολής ώστε να μη μπορεί καμιά Τραπεζική Εταιρεία να "βάλλει χέρι" στον μισθό .
 Για ενημέρωση -καταγγελίες στο τηλ.282109266 και Γεν.Γραμματεία Καταναλωτή 1520


                                                     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                           Ιωάννα Μελάκη

Συνάντηση του Λ. Αυγενάκη με εκπαιδευτικούς (ΕΛΤΕΕ) Ηρακλείου

Για τα προβλήματα των ΕΠΑΛ και  ΕΠΑΣ Ηρακλείου


Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης πραγματοποίησε συνάντηση, σήμερα, Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012, με εκπροσώπους της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου αναφορικά με τις «ανεπαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις και τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Ηρακλείου».
Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕΕ, κ. Πέτρος Κακαζιάνης ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι «κάθε χρόνο ο μαθητικός πληθυσμός αυξάνεται (περίπου 10% κάθε χρόνο) ενώ οι υποδομές, σε συνδυασμό με την άσχημη χωροταξική κατανομή των σχολείων της Τ.Ε.Ε θίγουν το παραγόμενο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο και βλάπτουν τους μαθητές της ΤΕΕ». Επίσης, ο κ. Κακαζιάνης παρέδωσε στον Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Επιστολή, στην οποία υπογραμμίζονταν οι ελλείψεις του διδακτικού προσωπικού ανά τομέα και ανά ειδικότητα.
Ο κ. Αυγενάκης, αφού άκουσε προσεκτικά τον κ. Κακαζιάνη δεσμεύτηκε ότι θα βρίσκεται σε συνεργασία με το ΔΣ της ΕΛΤΕΕ προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές.

Ηράκλειο: Αλβανός-τέρας βίασε 77χρονη γριούλα στο σπίτι της!

Θέμα τιμής για την αστυνομία η σύλληψη του δράστη - Σοκαρισμένη και οργισμένη η τοπική κοινωνία από τον εφιάλτη που έζησε η αγαπημένη γειτόνισσά τους...

Με αστυνομικά μπλόκα στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, ελέγχους σε όλες τις εξόδους της πόλης αλλά και ανθρωποκυνηγητό στους ορεινούς όγκους του Ηρακλείου, η τοπική ΕΛ.ΑΣ αναζητάει τα ίχνη του βιαστή της 77χρονης γριούλας, που χθες τα ξημερώματα έζησε τον εφιάλτη μέσα στο σπίτι της. 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του prismanews.gr, η γυναίκα δέχτηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της με πιθανότερο κίνητρο την κλοπή ωστόσο όταν ο δράστης είδε ότι δεν έβρισκε τίποτε να πάρει άρχισε να ασελγεί πάνω στην ηλικιωμένη γυναίκα η οποία λόγω του πανικού αλλά και των χρόνων που τη βάραιναν ήταν αδύνατο να αντιδράσει.
 
Ο νεαρός δράστης φαίνεται ότι ήθελε να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του ορμές πάνω στην άτυχη γυναίκα. Η αστυνομία αναζητάει έναν 20χρονο Αλβανό που πρόσφατα πήρε την ελληνική υπηκοότητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο στην επίθεση που έκανε στο σπίτι της ηλικιωμένης να μην ήταν μόνος του. 
 
Την ίδια ώρα, η μικρή κοινωνία στο Πετροκεφάλι του δήμου Φαιστού είναι ανάστατη και ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Ήδη έχουν γίνει τρεις προσαγωγές και οι έρευνες συνεχίζονται.

Χανιά: Πενήντα κιλά εκρηκτικά βρέθηκαν σε καντίνα

Εκρηκτική ύλη βάρους 50 κιλών που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα ένα ολόκληρο χωριό, είχε στην κατοχή του 54χρονος από το χωριό Καλυβιανή Κισάμου, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία στα Χανιά.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς με τη συνδρομή και λιμενικών, ενώ τα εκρηκτικά βρίσκονταν σε καντίνα που είχε ο συλληφθείς στην περιοχή του Μπάλου.

Ο 54χρονος που έχει και στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές, κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση εκρηκτικών υλών και όπλων, αλλά και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την επιχείρηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κιλά και εκατό γραμμάρια εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ σε μορφή πλακιδίων, σαράντα ένα κιλά και εκατό γραμμάρια αμμωνιοδυναμίτιδας, τέσσερα κιλά και εννιακόσια γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδας, καθώς και 21,5 μέτρα ακαριαίας και βραδύκαυστης θρυαλλίδας.

Ο 54χρονος είχε ακόμα στην κατοχή του ένα περίστροφο, 197 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, εννέα πυροκροτητές, 72 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 16.000 ευρώ, προερχόμενο από διακίνηση- εμπορία εκρηκτικών
υλών.

Ηράκλειο-Kλειστοί οι παιδικοί σταθμοί

Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Ηρακλείου θα παραμείνουν κλειστοί στη σκιά των κινητοποιήσεων στους δήμους.

Οι κινητοποιήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Ηράκλειο όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά από σήμερα ξεκινά μπαράζ καταλήψεων. Εργαζόμενοι που διαμαρτύρονται για το κύμα της διαθεσιμότητας κατεβάζουν ρολά σε δημαρχεία και δημοτικούς οργανισμούς.

Η εγκύκλιος για τη διαθεσιμότητα προκαλεί θυελλώδεις αντιδράσεις με τους εργαζόμενους να ετοιμάζουν χαρακώματα για επ αόριστον σύγκρουση, την ίδια ώρα που οι λίστες με τα ονόματα του προσωπικού φέρονται να είναι ήδη έτοιμες.Πηγή: prismanews.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...