Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Απάντηση στον Μαν, Κεφαλογιάννη για τον "Επανακαθορισμό της επιλέξιμης έκτασης των "βοσκήσιμων γαιών"

Απάντηση του κ.Υπουργού Αγρότικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ερώτηση με αριθμό 1501 / 11-09-2013 που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κ.Μανώλης Κεφαλογιάννης με θέμα "Επανακαθορισμός της επιλέξιμης έκτασης των "βοσκήσιμων γαιών".

ΘΕΜΑ :«Επανακαθορισμός  της  επιλέξιμης  έκτασης  των  "βοσκήσιμων γαιών"»
ΣΧΕΤ:    Η Ερώτηση 1501/11-9-2013

Απαντώντας   στην   παραπάνω   Ερώτηση   που   κατέθεσε   ο   Βουλευτής   κ. Μ. Κεφαλογιάννης σας πληροφορούμε τα εξής:

Ο επανακαθορισμός της επιλέξιμης έκτασης των "βοσκήσιμων γαιών" για την Ελλάδα   σύμφωνα   με   τον   ορισμό   του   αρθρ.   2   του   Καν. 1120/2009, πραγματοποιήθηκε   στο   πλαίσιο   σχετικής   εκτελεστικής   απόφασης   της             Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία έκδοσης την 28η Ιουνίου 2012. Για  να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, εφαρμόστηκαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ελληνικών αρχών και της αρμόδιας υπηρεσίας   της   ΕΕ,   σύμφωνα   κατά   το   δυνατό,   με   το   αρθρ.   2   του
Καν. 1122/2009.

Επισημαίνεται   ότι   η   Ελλάδα   είναι  υποχρεωμένη   να   προσαρμοστεί   στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χαρακτηρισμό τον εκτάσεων ως «βοσκότοποι», διαφορετικά κινδυνεύει με την επιβολή βαρύτατων προστίμων. Για το λόγο αυτό, η επιλεξιμότητα των βοσκήσιμων γαιών, υπό την έννοια των ενωσιακών  Κανονισμών,  εξετάζεται κάθε χρόνο,  ενώ,  πλέον,  λαμβάνονται υπόψη και οι χαρακτηρισμοί εκτάσεων από τα Δασαρχεία (αναδασοτέες εκτάσεις, απαγορευτικές διατάξεις βόσκησης κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι, η έννοια της επιλεξιμότητας των  βοσκοτόπων για τους σκοπούς των άμεσων ενισχύσεων διαφέρει από την έννοια της διαχείρισης των βοσκοτόπων. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των κοινοτικών  μόνιμων βοσκοτόπων από την πλευρά των Δήμων είναι ιδιαίτερα απαρχαιωμένο και καλύπτει παλαιότερες ανάγκες, όταν ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί η νόμιμη είσοδος των κοπαδιών στις εκτάσεις αυτές. Βάσει αυτού του πλαισίου, προβλέπεται χρηματικό αντίτιμο για τη νόμιμη χρήσητων μόνιμων βοσκοτόπων και κυρώσεις-πρόστιμο για τις περιπτώσεις της αυθαίρετης βόσκησης.

Σήμερα,   παρατηρείται   το   φαινόμενο   της   υποβόσκησης,   το   οποίο   έχει οδηγήσει  στη   δάσωση μεγάλου  μέρους των  βοσκήσιμων γαιών και,   στη συνέχεια, στο χαρακτηρισμό τους ως μη επιλέξιμες εκτάσεις.

Η επικαιροποΐηση του νομικού καθεστώτος για τα βοσκοτόπια πρέπει να γίνει άμεσα και να συνδεθεί η μη ορθή χρήση των κατανεμημένων εκτάσεων από τους δικαιούχους με χρηματικό πρόστιμο που θα επιβάλλεται από τους Δήμους. Συγχρόνως, οι Δήμοι θα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγούν στοιχεία, στο πλαίσιο ελέγχου της πολλαπλής συμμόρφωσης, τα οποία θα αφορούν στην ορθή χρήση των βοσκήσιμων εκτάσεων για το σύνολο των κτηνοτρόφων που κάνουν χρήση αυτών.

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω αλλά και να επιτευχθεί μια ρεαλιστική και ορθολογική διαχείριση αυτών των εκτάσεων, θεωρείται επιτακτική ανάγκη οι Δήμοι όλης της χώρας να έχουν πρόσβαση στις γεωχωρικές  πληροφορίες που αφορούν στην περιοχή αρμοδιότητας τους, έτσι ώστε η δήλωση-αίτηση που υποβάλλει ο κάθε κτηνοτρόφος στις υπηρεσίες των Δήμων, προκειμένου να εισάγει τα ζώα του νόμιμα στις κοινόχρηστες εκτάσεις, να περιλαμβάνει και τις απαραίτητες γεωχωρικες πληροφορίες (ενότητα, χαρτογραφικό υπόβαθρο, κοινή χρήση με συστεγαζόμενους κ.λ.π). Έτσι, καθίσταται δυνατή η χορήγηση από την πλευρά των Δήμων ορθών στοιχείων χρήσης κοινοτικών βοσκοτόπων (και όχι απλών πινάκων με αριθμό εκταρίων ή στρεμμάτων).

Γενικότερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με γνώμονα πάντοτε το δημόσιο συμφέρον και τη διασφάλιση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων [Περιφερειακές Διευθύνσεις (Π.Δ.) ΟΠΕΚΕΠΕ-ΕΑΣ-Δημοτικά Διαμερίσματα-Κτηνοτρόφοι] στα νέα δεδομένα που εισάγει η εφαρμογή του σχεδίου δράσης, υλοποιεί τις παρακάτω ενέργειες:
-           Συνεργασία   των   Π.Δ.   του   ΟΠΕΚΕΠΕ   και   παράλληλη   παροχή   ίων
παραπάνω   στοιχείων   σε   ΕΑΣ,   Δήμους   και   συλλόγους   κτηνοτρόφων,
προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες εκτάσεις βοσκότοπων με ταν
καλύτερο δυνατό τρόπο,
-           Αξιολόγηση    τυχόν   τεκμηριωμένων   ενστάσεων    επί   των   συντελεστών
επιλεξιμότητας, των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και αξιοποίηση των
χωρικών δεδομένων περιοχών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως
βοσκότοποι.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog περιμένει τα νεα και τα σχόλια σας μέσα από το Facebook, το Twitter, και το e-mail μας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...