Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Αυγενάκης: «Επανεξέταση της κατάργησης του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης- βελτιώσεις του προγράμματος ΑΘΗΝΑ»

«Αναγκαίο ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης

«το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα και αφορά στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έρχεται να επιλύσει την έλλειψη θεσμού αξιολόγησης εδώ και 40 χρόνια. Ναι! καλά ακούσατε, 40 ολόκληρα χρόνια. Έλλειψη η οποία έχει σαν αποτέλεσμα ο καθορισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής να εδράζεται σε αμιγώς πολιτικής σκοπιμότητας κριτήρια και ενίοτε σε υποκειμενικές θέσεις συμβούλων και στελεχών.

Από την μεταπολίτευση  και μετά, το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι δομές οργάνωσής της, στερούνται αξιολόγησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα προς όφελος της συνταγματικής επιταγής για δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση στους Έλληνες πολίτες.

Οι σημερινές κοινωνίες  της γνώσης και της πληροφορίας, χαρακτηρίζονται από αλματώδεις εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο  περιβάλλον, η λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθιστά αναγκαία την αξιολόγησή της, έτσι ώστε η κοινωνία να έχει τη βεβαιότητα ότι το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες και είναι ποιοτικά υψηλού επιπέδου.

Για να υπάρξουν όμως οι αναγκαίες, σοβαρές και άμεσες μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις οποίες όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν, τόσο σε δομές παροχής αμιγώς εκπαιδευτικού έργου όπως είναι οι σχολικές μονάδες, όσο και σε δομές διοικητικής υποστήριξης, όπως είναι οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρξει πρωτίστως ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης.

Κύριοι Συνάδελφοι του  ΣΥΡΙΖΑ, αρνείστε την αξιολόγηση, αρνείστε την εξέλιξη των άξιων, εργατικών  και προκομμένων πέρα και έξω  από παρέες, γρανάζια και μεθοδεύσεις;

Στην Ελλάδα δεν υπήρξε έως τώρα κάποια αντίστοιχη προσπάθεια. Αποσπασματικές ρυθμίσεις υπάρχουν σε διάφορα νομοθετήματα κάποια από τα οποία ατόνησαν σταδιακά, ενώ άλλα δεν εφαρμόσθηκαν ποτέ στην πράξη, όπως και ο θεσμός της αυταξιολόγησης των σχολικών μονάδων ο οποίος λειτουργούσε πιλοτικά. Η ουσία όμως είναι, ότι εάν δεν υπάρξει συνολικό σύστημα αξιολόγησης, που θα περιλαμβάνει και την εξωτερική αξιολόγηση καθώς και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, θα είναι απρόσφορη η οποιαδήποτε προσπάθεια.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι σήμερα, το εκπαιδευτικό έργο δεν αξιολογείται, η κοινωνία δεν έχει σαφή εικόνα και ο φορολογούμενος δεν γνωρίζει την αξιοποίηση των  πόρων που διαθέτει για την  εκπαίδευση.

Αντίθετα στο διεθνή χώρο και ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών εξελίχθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα στον τομέα αυτό η χώρα μας να αποκλίνει από τα κρατούντα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο

Με το παρόν σχέδιο νόμου αντιμετωπίζεται στο σύνολό του, το θέμα της αξιολόγησης. Συστήνεται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με ελεγκτικές, γνωμοδοτικές, εποπτικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες, με την ονομασία «Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», με αποστολή τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης και της βελτίωσης του σχεδιασμού εθνικής στρατηγικής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι  ότι οι θητείες όλων είναι 4ετείς και μη επαναλαμβανόμενες.

Από την ίδρυση της ανεξάρτητης  αρχής για τη διασφάλιση της ποιότητας  στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση αναμένεται ότι θα προκύψει σειρά θετικών αποτελεσμάτων, και  πιο συγκεκριμένα
α) Θα γίνει αποτίμηση του επιπέδου της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Θα εντοπισθούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για βελτίωση.
β) Θα τεθούν προτεραιότητες για βελτιωτικές  παρεμβάσεις.
γ) Θα τεθούν ρητά κριτήρια που αναμένεται ότι θα αυξήσουν το επίπεδο προσδοκιών για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.
δ) Θα καταρτισθεί εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την
εκπαιδευτική πολιτική, το οποίο  θα βασίζεται σε στοιχειοθετημένες  μελέτες, πράγμα που θα καταστήσει το σύστημα πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό, πιο ποιοτικό, λιγότερο χρονοβόρο και σπάταλο.

Αυτό, που θέλω να επισημάνω είναι ότι, με το παρόν  σχέδιο νόμου, οι σχολικές μονάδες ως βασικές μονάδες που παρέχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια  εκπαίδευση θα υπαχθούν σε καθεστώς διαρκούς αξιολόγησης, θα τίθενται στόχοι, θα υλοποιούνται, θα αξιολογείται η πληρότητα της επίτευξής τους και θα επανακαθορίζονται. Οι σχολικές μονάδες θα ποσοτικοποιούν στόχους όπως η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση του ποσοστού των μαθητών που λαμβάνουν το ελάχιστα αναγκαίο μαθησιακό αποτέλεσμα κάθε μαθήματος ή σχολικής δράσης, η αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας, η αύξηση του αριθμού των άριστων. με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και η διαρκής εγρήγορση των εκπαιδευτικών γεγονός που θα αυξήσει την αποδοτικότητά τους

Το παρόν σχέδιο νόμου, με το οποίο για πρώτη φορά μια Ανεξάρτητη Αρχή αναλαμβάνει να διαμορφώσει και να δημοσιοποιήσει κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης κατά τα διεθνή πρότυπα, να αξιολογήσει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας τα θεμέλια ενός, όσο το δυνατόν, αντικειμενικού πλαισίου αξιολόγησης κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Και να επισημάνω ότι οι αναγκαιότητες του σήμερα δεν αντιμετωπίζονται με λογικές του χθες.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω ορισμένες βασικές  επισημάνσεις ως προς το σχέδιο «Αθηνά»  και τις αλλαγές οι οποίες προωθούνται  στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας  και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στις ειδικότητες των Μηχανικών, λόγω και του δικού μου επαγγέλματος. Νομίζω ότι, είναι καθολική η αποδοχή ότι εδώ που έφθασε η τριτοβάθμια εκπαίδευση και όπου διαμορφώθηκε αυτός ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας, πρέπει να αλλάξει. Είναι αναγκαία μια συνολική αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών, αποφοίτων, καθηγητών σε ένα ΑΕΙ, σε μια σχολή, σε ένα τμήμα.

Ωστόσο, με αφορμή την  δημοσιοποίηση του νέου Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ, το 2013, με βάση το σχέδιο «Αθηνά», διαπιστώνεται ότι ενδεχομένως να μην έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη ειδική τεκμηρίωση καθώς και η τήρηση ενιαίων ακαδημαϊκών κριτηρίων για όλα τα ΑΕΙ. Με δεδομένο ότι το σχέδιο «Αθηνά» επιδιώκει ουσιαστικό χωροταξικό σχεδιασμό της ανώτατης εκπαίδευσης, θα πρέπει να τηρεί κάποιες ενιαίες αρχές, ώστε να μην προκαλείται βλάβη στους νυν φοιτητές, στους ήδη πτυχιούχους αλλά και στους μελλοντικούς.

Παρατηρείται λοιπόν, ότι σε ορισμένα τμήματα δεν έχουν  προσαρμοσθεί οι ονομασίες τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι έχει παραληφθεί ο τίτλος του Μηχανικού και συγκεκριμένα σε αυτά της Κλωστοϋφαντουργίας, της Ναυπηγικής, της Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, των Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοματισμού, της Βιοιατρικής Τεχνολογίας, της Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης.

Επιπλέον, θα πρέπει να επανεξεταστεί  η κατάργηση των αυτόνομων  Τμημάτων Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Γεωτεχνολογιας και Περιβάλλοντος, Πολιτικών Δομικών Έργων- Έργων Υποδομής, των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και των υπολοίπων τμημάτων και η μετατροπή τους σε κατευθύνσεις δεδομένου ότι αποτελούν ολοκληρωμένα πτυχία.

Θα ήθελα ακόμη να επισημάνω, ότι στα λεγόμενα τμήματα  «Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ» οι κατευθύνσεις του 5ου εξαμήνου είναι ατυχείς αφού δεν γίνεται σαφές ότι οδηγούν σε ενιαίο πτυχίο και οι ονομασίες των κατευθύνσεων των πρώην τμημάτων Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης πρέπει να επανεξεταστούν διότι, τα εν λόγω τμήματα ανήκουν στην Σχολή Μηχανικών (ΣΤΕφ) και οι ονομασίες τους πρέπει να περιλαμβάνουν τη φράση «Μηχανικών»,απαραιτήτως αλλά και διότι η φράση «Γεωτεχνολόγος» είναι αδόκιμη και παραπέμπει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και στις σχετικές Γεωπονικές ειδικότητες και όχι στη ΣΤΕφ στην οποία ανήκουν τα εν λόγω τμήματα.

Τέλος, θέλω να επισημάνω την σχεδιαζόμενη κατάργηση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο.

Κύριε Υπουργέ,
Σας καλώ να επανεξετάσετε  την κατάργηση του τμήματος, διότι το συγκεκριμένο τμήμα είναι το μοναδικό σε ολόκληρη την Κρήτη, που καλύπτει τον τομέα των δομικών έργων, με πολύχρονη πορεία, αξιόλογες εγκαταστάσεις και καλούς φοιτητές.

Η έλλειψη  μόνιμου προσωπικού που ταλαιπωρεί το τμήμα δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την συγχώνευσή του, αφού οι μόνιμοι διδάσκοντες του γενικού τμήματος που καταργήθηκε έχει προγραμματιστεί να στελεχώσουν το τμήμα.

Με αυτή τη θεσμοθέτηση  κύριε Υπουργέ,
ολόκληρη η  νότια Ελλάδα, θα στερηθεί το ένα  και μοναδικό τμήμα Πολιτικών  Μηχανικών».

Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog περιμένει τα νεα και τα σχόλια σας μέσα από το Facebook, το Twitter, και το e-mail μας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...