Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Τροπολογία Μαν. Κεφαλογιάννη για την Ασφαλή μεταφορά των Αγροτικών Προϊόντων και ειδών Πρώτης Ανάγκης σε περιπτώσεις Απεργίας στην Ακτοπλοϊα

Για την ασφάλεια των πλοίων και την Ασφαλή μεταφορά Προϊόντων Φαρμακευτικών Υλικών  και ειδών Πρώτης Ανάγκης σε περιπτωση Απεργίας στα πλοία της Ακτοπλοϊας .


Η Τροπολογία εχει κατατεθεί ξανά τον Απρίλιος του 2013  σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας "Ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις".


Ο Βουλευτής Μανώλης Κεφαλογιανης επανακατεθεσε σήμερα στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου ναυτιλίας «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με ην οποια "Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων των ναυτεργατικών σωματείων, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), οφείλει, εντός 48 ωρών από τον χρόνο κήρυξης της απεργίας, να εισηγηθεί σχετικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου αυτός, με απόφασή του, να καθορίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δρομολογιακών γραμμών και συχνότητας εκτέλεσης δρομολογίων, που απαιτούνται για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, εφόσον η απεργία υπερβεί τις 48 ώρες".

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
                                  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
Στο σχέδιο  νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις».
                                     ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι διαφορές απεργιακές κινητοποιήσεις στο χώρο της ναυτιλίας όταν υπερβαίνουν τις 48 ώρες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα για την υγεία και ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών καθώς και στην οικονομική και κοινωνική ζωή των νησιώτικων περιοχών. Το εθνικό και δημόσιο συμφέρον επιβάλλουν στην Πολιτεία την εξασφάλιση απρόσκοπτης και συνεχούς επικοινωνίας των νησιών με την ηπειρωτική Χώρα. Για το σκοπό αυτό με την προτεινόμενη τροπολογία σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, ανατίθεται στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) η εισήγηση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου για τον καθορισμό με απόφαση του  ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού δρομολογιακών γραμμών και συχνότητας εκτέλεσης δρομολογίων που απαιτούνται για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, εφόσον η απεργία υπερβεί τις 48 ώρες. Την τροπολογία αυτή είχα καταθέσει επίσης στο νομοσχέδιο του υπουργείου ναυτιλίας «Ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» τον Απρίλιο 2013
                                          ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο  νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις».προστίθεται διάταξη που έχει ως ακολούθως:
                                               Άρθρο…….
 «1.Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων των ναυτεργατικών σωματείων, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), οφείλει, εντός 48 ωρών από τον χρόνο κήρυξης της απεργίας, να εισηγηθεί σχετικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου αυτός, με απόφασή του, να καθορίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δρομολογιακών γραμμών και συχνότητας εκτέλεσης δρομολογίων, που απαιτούνται για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, εφόσον η απεργία υπερβεί τις 48 ώρες. Ο ως άνω καθορισμός αφορά σε ήδη υφιστάμενες δρομολογιακές γραμμές και σε ήδη δρομολογημένα πλοία αντιστοίχως.
2.Το ΣΑΣ, στην περίπτωση αυτή, συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο, και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου λογίζεται ως διπλή.
3.Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου της παρ. 1 δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στις αντίστοιχες ναυτιλιακές εταιρείες και επιδίδεται στους πλοιάρχους των κατά περίπτωση πλοίων. Η ίδια αυτή απόφαση ουδεμία θεμελιώνει αστικής φύσεως αξίωση κατά του δημοσίου.
4.Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και τα πληρώματα των καθορισθέντων πλοίων υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εκτέλεση των αντιστοίχων δρομολογίων.»
                                              Αθήνα 17/3/2014
                                        Ο προτείνων βουλευτής
                                    Μανώλης Κ. Κεφαλογιαννης
                                         Βουλευτής Ηρακλειου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog περιμένει τα νεα και τα σχόλια σας μέσα από το Facebook, το Twitter, και το e-mail μας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...